PORTALE PARTNERÓW
Kurs na trenera personalnego Wrocław – zawód przyszłości?

Siłownia – strefa treningu siłowego, w której znajdziemy specjalne sektory odzwierciedlające konkretne zastosowania znajdującego się w niej sprzętu. Są tu strefy: treningu siłowego, treningu funkcjonalnego, cross treningu czy treningu cardio. Wszystkie te elementy tworzą całość zwaną klubem fitness, do każdej strefy przydzielani są trenerzy personalni i instruktorzy.

Kim jest trener, a kim instruktor?

Zanim wyjaśnimy tę kwestię, cofniemy się do 2013 roku. Do tego roku trenerem personalnym mogła zostać tylko osoba, która ukończyła konkretny kierunek na Akademii Wychowania Fizycznego, co związane było z wieloletnią nauką skierowaną na daną specjalizację. Oprócz tego, aby uzyskać tytuł trenera, obowiązkowo trzeba było uzyskać tytuł instruktora.

Wszystko zmieniła ustawa regulująca wykonywanie zawodu trenera, co nastąpiło właśnie w 2013 roku. Największą zmianą była kwestia dotycząca wymagań osoby ubiegającej się o tytuł trenera czy instruktora. Diametralnej zmianie uległy zasady wobec kandydatów. Obecnie, jedynymi formalnymi wymogami, aby uzyskać tytuł instruktora czy trenera personalnego są:

– ukończony 18 rok życia,

– średnie wykształcenie,

– zdolności i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu.

Te wymogi stały się furtką do wszelkich rodzajów kursów realizowanych bez nadzoru MEN-u, otwierającą rynek szkoleń.

W związku z deregulacją zawodu trenera i instruktora, na podstawie rozwoju branży fitness wzrosło również zapotrzebowanie na nowych dydaktyków. W związku z tym konieczny był rozwój placówek, które umożliwiają otrzymanie stosownych uprawnień.

Niestety większość firm szkoleniowych traktuje to, jak dobry biznes i stosowne uprawnienia wydaje na zasadzie opłata – certyfikat. Niestety w długofalowej perspektywie, nie jest to dobre rozwiązanie dla żadnej ze stron, ponieważ firma traci na wizerunku, bo uprawnienia w niej zdobyte będą wiązać się z niską jakością kształcenia, a jej absolwenci na rynku fitness sobie po prostu nie poradzą.

Jeśli chcesz znaleźć szkolenie odpowiednie dla Ciebie, zajrzyj – kurs na trenera personalnego Wrocław.

 

Zadzwoń:
+48 769 348 307

Zobacz stronę:
https://www.wes.edu.pl/kursy/
”Kurs